สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาที่มีความหลากหลาย (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาพม่า) เพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียนทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ รวมถึงองค์กรธุรกิจ ทำการสอนโดยคณาจารย์ชาวฝรั่งเศสที่พร้อมด้วยคุณวุฒิและความสามารถในการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของการสอบ DELF/DALF และ TCF

นอกจากนี้ ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพยังได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาศิลปะประยุกต์ ออกแบบแฟชั่น ดนตรีและเต้นรำสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานวิชาศิลปะ พัฒนาทักษะ หรือฝึกฝนเพื่อประกอบอาชีพ หลักสูตรต่างๆ สอนโดยบุคลากรผู้มีชื่อเสียง

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมฝรั่งเศสและไทย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพได้จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และความหลากหลาย หนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน รวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์ประจำสัปดาห์ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในด้านอื่นๆ (ละคอน คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานเสวนา)

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ยังมีศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด ที่เน้นข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ให้บริการหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ ทั้งภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเป็นประจำ

แผนกแปลเอกสาร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศสในการแปลเอกสารราชการต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นไทย

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
179 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 02 670 42 00
โทรสาร 02 670 42 70
bangkok@remove-this.afthailande.org

ข้อมูลสำคัญและแผนผังที่ตั้ง

Options

  • RSS Feed

ติดต่อเช่าสถานที่

ลงโฆษณากับเรา

ข่าวสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ