การเรียนการสอนที่ทันสมัย

ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสของเราใช้วิธีเน้นการสื่อสารและการโต้ตอบ หลักสูตรของเรามีโครงสร้างหกระดับตาม กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CECR). ตารางรายละเอียดหลักสูตรด้านล่าง เป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสที่เราแบ่งเป็นระดับชั้นเรียนตามระดับความสามารถทางภาษา :

นักเรียนระดับต้น สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์!

การลงทะเบียนสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะนักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน) หรือที่แผนกรับสมัครตามวันที่ระบุไว้ในปฎิทินการศึกษา (ดูปฏิทินการรับสมัคร) ในกรณีคอร์สที่เลือกเรียนเต็มแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดคอร์สใหม่ที่เหมาะสมให้ต่อไป
  คุณเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน : กดที่นี่